Môi giới ô tô Volkswagen Beetle
Môi giới ô tô Volkswagen Beetle
Volkswagen Beetle mui trần: niềm khao khát của các quý cô Được mệnh danh là 'con bọ biến hình', phiên bản mui trần của dòng xe Volkswagen Beetle chắc chắn sẽ 'đốn tim' tất cả các cô gái với ngoại hình siêu đáng yêu. Chiếc mui đóng mở bằng điện của Beetle mui trần sẽ mất khoảng 10 giây để đóng vào...
(default) 4 queries took 5 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SELECT `Config`.`id`, `Config`.`sitename`, `Config`.`domain`, `Config`.`title`, `Config`.`keywords`, `Config`.`description`, `Config`.`sidebar_module`, `Config`.`footer_module`, `Config`.`content_box`, `Config`.`desktop_footer_image_box`, `Config`.`mobile_footer_image_box`, `Config`.`support_image`, `Config`.`rss`, `Config`.`rss_box`, `Config`.`rss_number` FROM `kynanggiao_db`.`configs` AS `Config` WHERE `Config`.`id` = 99 LIMIT 1110
2SELECT `Article`.`id`, `Article`.`category_id`, `Article`.`sub_category_id`, `Article`.`title`, `Article`.`alias`, `Article`.`description`, `Article`.`thumbnail`, `Article`.`is_published`, `Article`.`is_focus`, `Article`.`is_slider`, `Article`.`is_hot`, `Article`.`updated_at`, `Article`.`updated_by`, `Updator`.`username` FROM `kynanggiao_db`.`articles` AS `Article` LEFT JOIN `kynanggiao_db`.`users` AS `Creator` ON (`Article`.`created_by` = `Creator`.`id`) LEFT JOIN `kynanggiao_db`.`users` AS `Updator` ON (`Article`.`updated_by` = `Updator`.`id`) WHERE `Article`.`description` <> '' AND `Article`.`is_published` = 1 AND ((`Article`.`alias` LIKE '%oto-ung-y%') OR (`Article`.`tags` LIKE '%oto ung y%') OR (`Article`.`tags_alias` LIKE '%oto-ung-y%')) ORDER BY `Article`.`updated_at` DESC LIMIT 30113
3SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `kynanggiao_db`.`articles` AS `Article` LEFT JOIN `kynanggiao_db`.`users` AS `Creator` ON (`Article`.`created_by` = `Creator`.`id`) LEFT JOIN `kynanggiao_db`.`users` AS `Updator` ON (`Article`.`updated_by` = `Updator`.`id`) WHERE `Article`.`description` <> '' AND `Article`.`is_published` = 1 AND ((`Article`.`alias` LIKE '%oto-ung-y%') OR (`Article`.`tags` LIKE '%oto ung y%') OR (`Article`.`tags_alias` LIKE '%oto-ung-y%'))112
4SELECT `Config`.`id`, `Config`.`sitename`, `Config`.`domain`, `Config`.`title`, `Config`.`keywords`, `Config`.`description`, `Config`.`sidebar_module`, `Config`.`footer_module`, `Config`.`content_box`, `Config`.`desktop_footer_image_box`, `Config`.`mobile_footer_image_box`, `Config`.`support_image`, `Config`.`rss`, `Config`.`rss_box`, `Config`.`rss_number` FROM `kynanggiao_db`.`configs` AS `Config` WHERE `Config`.`id` = 99 LIMIT 1110