[Kỹ năng nói trước đám đông] – Kỹ năng nói trước đám đông

Thứ Tư, 21/10/2015, 08:36 GMT+7

Có người khi ở một mình hay trong một nhóm bạn thân quen thì “nói như khướu”, nhưng cứ đứng trước đám đông, dù cho chỉ là một cuộc họp cơ quan vài chục người hay một lớp học cũng “líu lưỡi” lại, nói chẳng đâu vào đâu. Nhưng khi về chỗ, lại “nổ như pháo”.

 Ky-nang-noi-truoc-dam-dong

Nói trước đám đông (public speaking) là việc không đơn giản. Đó là một kỹ năng cần được học tập và rèn luyện thường xuyên.

Nói trước đám đông là một hình thức giao tiếp đặc biệt, nhằm chuyển tải thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, hô hào hành động, tác động vào tình cảm của người nghe, từ đó có sự định hướng hành động. Sinh viên phát biểu ý kiến, nhân viên đóng góp ý kiến trong cuộc họp cơ quan, thủ trưởng nói trước cuộc họp, lãnh đạo nói trước “quốc dân đồng bào”, nhà khoa học thuyết minh công trình nghiên cứu, giảng viên lên lớp dạy học… đều là những tình huống cần có kỹ năng thuyết trình trước đám đông.

Điều đầu tiên cần nhớ khi học kỹ năng thuyết trình trước đám đông là công thức 5W-1H ( còn được gọi vui là 5 vợ – 1 chồng). 5W là viết tắt của 5 chữ tiếng Anh: Nói với ai (who), nói vấn đề gì (what), nói ở đâu (where), nói khi nào (when), nói để làm gì (what for). 1H là viết tắt của chữ How ( nói như thế nào). Tất cả 6 câu hỏi này đều phải được chuẩn bị kỹ lưỡng. Sợ nhất là nói nhầm đối tượng, sai mục đích, lẫn chủ đề, lúc nào và ở đâu cũng nói cùng một kiểu.

Nói với ai là vấn đề cần quan tâm hàng đầu. Đối tượng người nghe là những ai, tuổi tác ra sao, trình độ văn hoá, nhận thức thế nào, địa vị của họ so với người nói ra sao, sự từng trải của họ có gì cần chú ý, vấn đề gì là vấn đề nhạy cảm với họ, họ có muốn nghe hay “bị bắt nghe”… đều là những điều cần quan tâm. Không biết phân tích đối tượng người nghe, dễ rơi vào tình trạng “múa rìu qua mắt thợ”, “nói như dạy đời”, hay “tra tấn người nghe”.

Người nói đừng quên nghiên cứu kỹ nội dung mình sẽ nói. Tốt nhất đừng nói những điều mình không biết, không rành. Tuỳ mục đích của cuộc nói chuyện mà điều chỉnh hình thức nói khác nhau. Nói “góp vui” phải khác với “thuyết phục”. Nói để “tác động tình cảm” phải khác với “bào chữa, bênh vực”.

Thuyết trình không có nghĩa là nói như bắn súng liên thanh. Điều chỉnh giọng nói sao cho khi hào hứng, có lúc trầm xuống, lắng đọng. Thuyết trình cũng không phải là đứng chôn chân một chỗ, nhưng cũng không phải “chạy ngược chạy xuôi” trong phòng. Chớ có nhìn chằm chằm vào một đối tượng hay một nhóm đối tượng nào đó, mà phải biết bao quát, quan sát phản ứng của cả đám đông. Hãy biết dừng lại, đặt những câu hỏi cho người nghe để lấy thông tin phản hồi, buộc người nghe phải có phút giây “động não”.

Một điều rất quan trọng là phải biết sử dụng ngôn ngữ cơ thể phù hợp. Vung chân, khoa tay, chỉ trỏ vào người này người khác, uốn éo, lắc lư người, nhún nhảy trên bục thuyết trình, gật đầu, nghẹo cổ, tự vỗ tay…đều phải được tính toán kỹ lưỡng, tránh lạm dụng. Biến mình thành “con rối” là không nên.

Các nhà khoa học chỉ ra rằng người nghe rất chú ý và ấn tượng với “khúc đầu, khúc cuối”. Vì vậy, người thuyết trình giỏi là người biết mở đầu ấn tượng, thuyết trình có lôgic và kết thúc hấp dẫn. Đừng quên “đầu xuôi thì đuôi lọt”.

Xem thêm: https://shopthoitrangcongso.vn/mua-sam-shopping.html

Tags: Kỹ năng nói trước đám đông, Bí quyết nói trước đám đông, Nghệ thuật nói trước đám đông, Khả năng nói trước đám đông, Nói trước đám đông, Học cách giao tiếp trước đám đông, Phương pháp giao tiếp trước đám đông
KyNangGiaoTiep.com / Kỹ năng nói trước đám đông
Tags: Kỹ năng nói trước đám đông, Bí quyết nói trước đám đông, Nghệ thuật nói trước đám đông, Khả năng nói trước đám đông, Nói trước đám đông, Học cách giao tiếp trước đám đông, Phương pháp giao tiếp trước đám đông
KyNangGiaoTiep.com / Kỹ năng nói trước đám đông

(default) 26 queries took 11 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SELECT `Config`.`id`, `Config`.`sitename`, `Config`.`domain`, `Config`.`title`, `Config`.`keywords`, `Config`.`description`, `Config`.`sidebar_module`, `Config`.`footer_module`, `Config`.`content_box`, `Config`.`desktop_footer_image_box`, `Config`.`mobile_footer_image_box`, `Config`.`support_image`, `Config`.`rss`, `Config`.`rss_box`, `Config`.`rss_number` FROM `kynanggiao_db`.`configs` AS `Config` WHERE `Config`.`id` = 99 LIMIT 1110
2SELECT `Article`.`id`, `Article`.`category_id`, `Article`.`sub_category_id`, `Article`.`title`, `Article`.`alias`, `Article`.`thumbnail`, `Article`.`description`, `Article`.`tags`, `Article`.`tags_alias`, `Article`.`source`, `Article`.`views`, `Article`.`is_published`, `Article`.`is_slider`, `Article`.`is_hot`, `Article`.`is_focus`, `Article`.`is_user_post`, `Article`.`created_at`, `Article`.`created_by`, `Article`.`created_ip`, `Article`.`updated_at`, `Article`.`updated_by`, `Article`.`updated_ip`, `Article`.`tags_recommended`, `Creator`.`id`, `Creator`.`username`, `Creator`.`avatar`, `Creator`.`status`, `Creator`.`homepage_link`, `Creator`.`user_type`, `Creator`.`created_at`, `Updator`.`id`, `Updator`.`username` FROM `kynanggiao_db`.`articles` AS `Article` LEFT JOIN `kynanggiao_db`.`users` AS `Creator` ON (`Article`.`created_by` = `Creator`.`id`) LEFT JOIN `kynanggiao_db`.`users` AS `Updator` ON (`Article`.`updated_by` = `Updator`.`id`) WHERE `Article`.`id` = 11 AND `Article`.`is_published` = 1 LIMIT 1111
3SELECT `Article`.`id`, `Article`.`category_id`, `Article`.`sub_category_id`, `Article`.`title`, `Article`.`alias`, `Article`.`thumbnail`, `Article`.`description`, `Article`.`tags`, `Article`.`tags_alias`, `Article`.`source`, `Article`.`views`, `Article`.`is_published`, `Article`.`is_slider`, `Article`.`is_hot`, `Article`.`is_focus`, `Article`.`is_user_post`, `Article`.`created_at`, `Article`.`created_by`, `Article`.`created_ip`, `Article`.`updated_at`, `Article`.`updated_by`, `Article`.`updated_ip`, `Article`.`tags_recommended`, `Creator`.`id`, `Creator`.`username`, `Creator`.`avatar`, `Creator`.`status`, `Creator`.`homepage_link`, `Creator`.`user_type`, `Creator`.`created_at`, `Updator`.`id`, `Updator`.`username` FROM `kynanggiao_db`.`articles` AS `Article` LEFT JOIN `kynanggiao_db`.`users` AS `Creator` ON (`Article`.`created_by` = `Creator`.`id`) LEFT JOIN `kynanggiao_db`.`users` AS `Updator` ON (`Article`.`updated_by` = `Updator`.`id`) WHERE `Article`.`tags_alias` LIKE '%ky-nang-noi-truoc-dam-dong%' ORDER BY `Article`.`id` DESC LIMIT 5552
4SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `kynanggiao_db`.`articles` AS `Article` WHERE `Article`.`id` = 11110
5SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `kynanggiao_db`.`articles` AS `Article` WHERE `Article`.`id` = 11110
6SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `kynanggiao_db`.`articles` AS `Article` WHERE `Article`.`id` = 11110
7UPDATE `kynanggiao_db`.`articles` SET `id` = 11, `views` = 2762 WHERE `kynanggiao_db`.`articles`.`id` = 11112
8SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `kynanggiao_db`.`articles` AS `Article` LEFT JOIN `kynanggiao_db`.`users` AS `Creator` ON (`Article`.`created_by` = `Creator`.`id`) LEFT JOIN `kynanggiao_db`.`users` AS `Updator` ON (`Article`.`updated_by` = `Updator`.`id`) WHERE `Article`.`is_published` = 1 AND `Article`.`created_by` = 18111
9SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `kynanggiao_db`.`articles` AS `Article` LEFT JOIN `kynanggiao_db`.`users` AS `Creator` ON (`Article`.`created_by` = `Creator`.`id`) LEFT JOIN `kynanggiao_db`.`users` AS `Updator` ON (`Article`.`updated_by` = `Updator`.`id`) WHERE `Article`.`created_by` = 18110
10SELECT `Article`.`id`, `Article`.`title`, `Article`.`alias`, `Article`.`thumbnail`, `Article`.`created_at` FROM `kynanggiao_db`.`articles` AS `Article` LEFT JOIN `kynanggiao_db`.`users` AS `Creator` ON (`Article`.`created_by` = `Creator`.`id`) LEFT JOIN `kynanggiao_db`.`users` AS `Updator` ON (`Article`.`updated_by` = `Updator`.`id`) WHERE `Article`.`is_published` = 1 AND `Article`.`created_by` = 18 ORDER BY `Article`.`id` DESC LIMIT 8881
11SELECT `ArticleLabel`.`id`, `ArticleLabel`.`article_id`, `ArticleLabel`.`label_id`, `Label`.`id`, `Label`.`title`, `Label`.`alias`, `Label`.`slug`, `Label`.`is_recommended`, `Label`.`is_area`, `Label`.`is_source` FROM `kynanggiao_db`.`articles_labels` AS `ArticleLabel` LEFT JOIN `kynanggiao_db`.`articles` AS `Article` ON (`ArticleLabel`.`article_id` = `Article`.`id`) LEFT JOIN `kynanggiao_db`.`labels` AS `Label` ON (`ArticleLabel`.`label_id` = `Label`.`id`) WHERE `ArticleLabel`.`article_id` = 11110
12SELECT `Label`.`id`, `Label`.`title`, `Label`.`alias`, `Label`.`slug`, `Label`.`total`, `Label`.`is_recommended`, `Label`.`is_area`, `Label`.`is_source`, `Label`.`created_at`, `Label`.`created_ip`, `Label`.`updated_at`, `Label`.`updated_ip` FROM `kynanggiao_db`.`labels` AS `Label` WHERE `Label`.`id` = 605 LIMIT 1000
13SELECT `CategoryLabel`.`id`, `CategoryLabel`.`category_id`, `CategoryLabel`.`label_id`, `CategoryLabel`.`ordering`, `CategoryLabel`.`created_at`, `Category`.`id`, `Category`.`title`, `Category`.`alias`, `Category`.`description`, `Category`.`ordering`, `Category`.`is_menu`, `Category`.`created_at`, `Category`.`created_ip`, `Category`.`updated_at`, `Category`.`updated_ip`, `Label`.`id`, `Label`.`title`, `Label`.`alias`, `Label`.`slug`, `Label`.`total`, `Label`.`is_recommended`, `Label`.`is_area`, `Label`.`is_source`, `Label`.`created_at`, `Label`.`created_ip`, `Label`.`updated_at`, `Label`.`updated_ip` FROM `kynanggiao_db`.`categories_labels` AS `CategoryLabel` LEFT JOIN `kynanggiao_db`.`categories` AS `Category` ON (`CategoryLabel`.`category_id` = `Category`.`id`) LEFT JOIN `kynanggiao_db`.`labels` AS `Label` ON (`CategoryLabel`.`label_id` = `Label`.`id`) WHERE `CategoryLabel`.`label_id` = (2) GROUP BY `CategoryLabel`.`category_id` ORDER BY `Category`.`ordering` ASC110
14SELECT `Comment`.`id`, `Comment`.`index`, `Comment`.`article_id`, `Comment`.`description`, `Comment`.`is_published`, `Comment`.`created_at`, `Comment`.`created_by`, `Comment`.`created_ip`, `Comment`.`published_at`, `Comment`.`published_by`, `Comment`.`published_ip`, `Comment`.`updated_at`, `Comment`.`updated_by`, `Comment`.`updated_ip`, `Article`.`id`, `Article`.`title`, `Article`.`alias`, `Creator`.`id`, `Creator`.`username`, `Creator`.`avatar`, `Creator`.`status`, `Creator`.`homepage_link`, `Updator`.`id`, `Updator`.`username`, `Updator`.`avatar`, `Updator`.`status`, `Updator`.`homepage_link` FROM `kynanggiao_db`.`comments` AS `Comment` LEFT JOIN `kynanggiao_db`.`articles` AS `Article` ON (`Comment`.`article_id` = `Article`.`id`) LEFT JOIN `kynanggiao_db`.`users` AS `Creator` ON (`Comment`.`created_by` = `Creator`.`id`) LEFT JOIN `kynanggiao_db`.`users` AS `Updator` ON (`Comment`.`updated_by` = `Updator`.`id`) WHERE `Comment`.`article_id` = 11 AND `Comment`.`is_published` = 1 ORDER BY `Comment`.`id` DESC LIMIT 5001
15SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `kynanggiao_db`.`comments` AS `Comment` LEFT JOIN `kynanggiao_db`.`articles` AS `Article` ON (`Comment`.`article_id` = `Article`.`id`) LEFT JOIN `kynanggiao_db`.`users` AS `Creator` ON (`Comment`.`created_by` = `Creator`.`id`) LEFT JOIN `kynanggiao_db`.`users` AS `Updator` ON (`Comment`.`updated_by` = `Updator`.`id`) WHERE `Comment`.`article_id` = 11 AND `Comment`.`is_published` = 1110
16SELECT `FbComment`.`id`, `FbComment`.`index`, `FbComment`.`article_id`, `FbComment`.`facebook_comment_id`, `FbComment`.`url`, `FbComment`.`message`, `FbComment`.`from`, `FbComment`.`is_published`, `FbComment`.`created_at`, `Article`.`id`, `Article`.`title`, `Article`.`alias`, `Creator`.`id`, `Creator`.`facebook_id`, `Creator`.`name` FROM `kynanggiao_db`.`fb_comments` AS `FbComment` LEFT JOIN `kynanggiao_db`.`articles` AS `Article` ON (`FbComment`.`article_id` = `Article`.`id`) LEFT JOIN `kynanggiao_db`.`fb_users` AS `Creator` ON (`FbComment`.`from` = `Creator`.`id`) WHERE `FbComment`.`article_id` = 11 AND `FbComment`.`is_published` = 1 ORDER BY `FbComment`.`id` DESC LIMIT 30000
17SELECT `Config`.`id`, `Config`.`sitename`, `Config`.`domain`, `Config`.`title`, `Config`.`keywords`, `Config`.`description`, `Config`.`sidebar_module`, `Config`.`footer_module`, `Config`.`content_box`, `Config`.`desktop_footer_image_box`, `Config`.`mobile_footer_image_box`, `Config`.`support_image`, `Config`.`rss`, `Config`.`rss_box`, `Config`.`rss_number` FROM `kynanggiao_db`.`configs` AS `Config` WHERE `Config`.`id` = 99 LIMIT 1110
18SELECT `ArticleLabel`.`id`, `ArticleLabel`.`article_id`, `ArticleLabel`.`label_id`, `ArticleLabel`.`created_at` FROM `kynanggiao_db`.`articles_labels` AS `ArticleLabel` WHERE `ArticleLabel`.`article_id` = 11 GROUP BY `ArticleLabel`.`label_id`111
19SELECT `Article`.`id`, `Article`.`title`, `Article`.`alias`, `Article`.`thumbnail`, `Article`.`updated_at` FROM `kynanggiao_db`.`articles_labels` AS `ArticleLabel` LEFT JOIN `kynanggiao_db`.`articles` AS `Article` ON (`ArticleLabel`.`article_id` = `Article`.`id`) LEFT JOIN `kynanggiao_db`.`labels` AS `Label` ON (`ArticleLabel`.`label_id` = `Label`.`id`) WHERE `Article`.`is_published` = 1 AND `ArticleLabel`.`article_id` <> 11 AND `ArticleLabel`.`label_id` = (2) GROUP BY `ArticleLabel`.`article_id` ORDER BY `Article`.`id` DESC LIMIT 5551
20SELECT `Config`.`id`, `Config`.`sitename`, `Config`.`domain`, `Config`.`title`, `Config`.`keywords`, `Config`.`description`, `Config`.`sidebar_module`, `Config`.`footer_module`, `Config`.`content_box`, `Config`.`desktop_footer_image_box`, `Config`.`mobile_footer_image_box`, `Config`.`support_image`, `Config`.`rss`, `Config`.`rss_box`, `Config`.`rss_number` FROM `kynanggiao_db`.`configs` AS `Config` WHERE `Config`.`id` = 99 LIMIT 1110
21SELECT `Article`.`id`, `Article`.`title`, `Article`.`alias`, `Article`.`thumbnail`, `Article`.`updated_at` FROM `kynanggiao_db`.`articles` AS `Article` LEFT JOIN `kynanggiao_db`.`users` AS `Creator` ON (`Article`.`created_by` = `Creator`.`id`) LEFT JOIN `kynanggiao_db`.`users` AS `Updator` ON (`Article`.`updated_by` = `Updator`.`id`) WHERE `Article`.`is_published` = 1 AND `Article`.`id` <> 11 AND NOT (`Article`.`id` IN (107, 76, 75, 74, 20)) ORDER BY `Article`.`id` DESC LIMIT 5551
22SELECT `Config`.`id`, `Config`.`sitename`, `Config`.`domain`, `Config`.`title`, `Config`.`keywords`, `Config`.`description`, `Config`.`sidebar_module`, `Config`.`footer_module`, `Config`.`content_box`, `Config`.`desktop_footer_image_box`, `Config`.`mobile_footer_image_box`, `Config`.`support_image`, `Config`.`rss`, `Config`.`rss_box`, `Config`.`rss_number` FROM `kynanggiao_db`.`configs` AS `Config` WHERE `Config`.`id` = 99 LIMIT 1110
23SELECT `Category`.`id`, `Category`.`title`, `Category`.`alias`, `Category`.`description`, `Category`.`ordering`, `Category`.`is_menu`, `Category`.`created_at`, `Category`.`created_ip`, `Category`.`updated_at`, `Category`.`updated_ip` FROM `kynanggiao_db`.`categories` AS `Category` WHERE `Category`.`id` = 6 LIMIT 1000
24SELECT `Category`.`id`, `Category`.`title`, `Category`.`alias`, `Category`.`description`, `Category`.`ordering`, `Category`.`is_menu`, `Category`.`created_at`, `Category`.`created_ip`, `Category`.`updated_at`, `Category`.`updated_ip` FROM `kynanggiao_db`.`categories` AS `Category` WHERE `Category`.`id` = 7 LIMIT 1000
25SELECT `Category`.`id`, `Category`.`title`, `Category`.`alias`, `Category`.`description`, `Category`.`ordering`, `Category`.`is_menu`, `Category`.`created_at`, `Category`.`created_ip`, `Category`.`updated_at`, `Category`.`updated_ip` FROM `kynanggiao_db`.`categories` AS `Category` WHERE `Category`.`id` = 8 LIMIT 1000
26SELECT `Config`.`id`, `Config`.`sitename`, `Config`.`domain`, `Config`.`title`, `Config`.`keywords`, `Config`.`description`, `Config`.`sidebar_module`, `Config`.`footer_module`, `Config`.`content_box`, `Config`.`desktop_footer_image_box`, `Config`.`mobile_footer_image_box`, `Config`.`support_image`, `Config`.`rss`, `Config`.`rss_box`, `Config`.`rss_number` FROM `kynanggiao_db`.`configs` AS `Config` WHERE `Config`.`id` = 99 LIMIT 1110